23 maart 2018

Leerling 360

De huidige manier van beoordelen geeft veelal waarden op basis van testen die door de leerlingen worden gemaakt. Om de voortgang van de leerling te monitoren gebruikt de school een eigen volgsysteem. Er ontbreekt echter een systeem die volgt hoe een leerling zich ontwikkelt op vaardigheden als samenwerken, reflecteren, communiceren, plannen of rapporteren. Zijn persoonlijke en maatschappelijke talenten! Leerling 360 is een evaluatietool waarbij het draait om kennis, competenties én vaardigheden, waardoor er een realtime overview van het kindbeeld kan worden gegeven. De ontwikkeling van een leerling wordt middels de 360 graden feedback methodiek in kaart gebracht. Naast vaardigheden worden ook de ontwikkeling van kennis en competenties gemeten.

  • Een objectieve evaluatietool die het proces monitort om te zien hoe een kind zich ontwikkelt op vaardigheden als samenwerken/ reflecteren/ communiceren/ plannen of rapporteren.
  • In deze manier van evalueren draait het om zowel competenties, vaardigheden als kennis om een realtime overview te geven van het kindbeeld.
  • 360 graden feedback.
  • Uit gestandaardiseerde en zelf gecreëerde rubrics worden de juiste vaardigheden om te beoordelen gekozen.
  • Het kind staat centraal waarbij wordt gefocust op sterke punten.
  • De leerling wordt eigenaar van het eigen leerproces, de ontwikkeling van eigenaarschap wordt hiermee dus gestimuleerd.
  • Leerling 360 kan dienen als uitgangspunt voor voorgangsgesprekken met ouders en biedt dus de mogelijkheid om oudergesprekken anders in te richten.
  • Hulpmiddel voor leerkracht om evaluatie makkelijk te kunnen formuleren. Geen intensieve werkzaamheden voor leerkracht, maar samen evalueren
  • Vervangt het huidige rapport.

 

Focus op sterke punten

Leerling 360 gaat uit van sterke punten in plaats van zwakke punten. De leerling kan zich hierdoor richten op zijn sterke punten die nog verbeterd kunnen worden. Wat is immers, zo vraagt Stack zich af, een slimmere investering: van iets goeds iets geweldigs maken of van iets slechts iets middelmatigs maken? Leerling 360 vormt een handig hulpmiddel voor docenten om een evaluatie te kunnen formuleren. Bij voortgangsgesprekken met ouders kan de leerkracht Leerling 360 gemakkelijk als uitgangspunt hanteren.

Rubrics en 360 graden feedback

Het draait binnen Leerling 360 om de leerling. Door het centraal stellen van de leerling in zijn/haar ontwikkeling is het mogelijk op maat gemaakte leerroutes in te richten. In Leerling 360 wordt gewerkt met leerdoelen (rubrics), elke rubric bestaat uit een aantal subcategorieën. Vanuit deze rubrics worden de vaardigheden die passen bij de opdracht gekozen, vervolgens wordt aan de hand van een vierpuntschaal aangegeven hoe een leerling op de desbetreffende vaardigheid scoort. De beoordeling wordt niet alleen door de leerkracht(en) of begeleider(s) ingevuld, maar ook door de leerlingen waarmee is samengewerkt en door de leerling zelf. Middels Leerling 360 wordt de leerling eigenaar van zijn eigen leerproces.

De vervanging van het huidige rapport

Wij zien Leerling 360 als vervanging van het huidige rapport. In het monitoren van de voortgang van leerlingen kan de ontwikkeling op vaardigheden en competenties niet langer ontbreken. Deze procesmonitoring middels het Leerling 360 is ten alle tijden realtime beschikbaar voor zowel leerkracht, ouder als kind, wat ouderbetrokkenheid 3.0 genereerd. De leerling staat centraal in het proces, waarbij wordt gefocust op de ontwikkeling van eigenaarschap. Leerling 360 is een tool om samen te evalueren, het vereist dus geen intensieve werkzaamheden voor de leerkracht.

Power BI

Door onze O365 en onderwijs achtergrond zijn we in staat de mogelijkheden van Power BI en (online) database klantgericht te combineren. Dit geeft docenten en studenten de mogelijkheid om “big data” afkomstig uit gerubriceerde vragenlijsten, grafisch in kaart te brengen en daarmee heldere dashboards te creëren. Deze dashboards zijn zowel persoonlijk, overzichtelijk als zeer interactief.

Deze stichtingen kozen al voor leerling 360!

Onze andere onderwijsinnovaties

Het Office365 ScholenPortaal van VierkantGoed staat voor efficient en effectief samenwerken binnen scholenteams. Eenvoudig in gebruik en gemakkelijk te implementeren.
[Lees meer…]

Leerlingen stimuleren vanuit hun eigen nieuwsgierigheid, interesse en motivatie op zoek te gaan naar het ‘waarom’. Ons LeerlingPortaal is helemaal ingericht om de leerlingen zelfstandig aan de slag te laten gaan.
[Lees meer…]