23 maart 2018

Leergang Edu-digi-coach

Dagelijks zijn wij leerlingen aan het voorbereiden op een toekomst waarin zij vaardig, waardig en aardig zijn voor zichzelf en de mensen om zich heen. De huidige generatie leerlingen leggen in het primair onderwijs hun eerste basis voor hun en onze toekomst. Welke kennis en persoonlijke en maatschappelijke vaardigheden dienen leerlingen te hebben die in 2032 beginnen aan hun werkende leven?
Toekomstgericht onderwijs is noodzakelijk om leerlingen, maar ook leerkrachten, te sturen, helpen, begeleiden en coachen om deze kennis en vaardigheden eigen te maken.

De leergang Edu-digi-coach
Om toekomstgericht onderwijs – onderwijs 2032 – op duurzame manier in te richten, bieden wij een leergang aan waarmee vakoverstijgend wordt ingegaan op alle digitale facetten van het moderne onderwijs.

Bekijk ons scholingsaanbod in 2018-2019.

Het curriculum:

Dag 1: Kennisoverdracht

– Kennis opdoen over ICT, delen en beheren;
– Innovatief ICT-gebruik;
– SLO en competentieontwikkeling (2032);
– Welke tools bestaan er/ worden er gebruikt;
– Borgen van ontwikkelingen.

Dag 2: Office 365 effectief inzetten het dagelijkse onderwijs 
– Kennisoverdracht Office 365;
– Teams;
– OneNote;
– Forms;
– Flow;
– Sway;
– ScholenPortaal/ LeerlingPortaal/ Leerling 360

Dag 3: ICT succesvol implementeren
– De rol van de digi coach
– Visie en beleid op leren met ICT;
– Hoe ga je om met weestand;
– Hoe creëer je draagvlak;
– Hoe coach je de leerkrachten;
– Wat zijn best practices.

Dagdeel 4: digi-coaching– de vertaalslag naar jou
– Hoe vertaal je het geleerde naar je eigen school/ team;
– Praktijkcase ‘Opbrengsten uit ICT’: al het geleerde een plek geven in de praktijk (thema inrichten met de O365 tools)
– Ruimte voor eigen tools.
– Concrete voorbeelden om mee te nemen en in te zetten.