Het belang van feedback in het leerproces van een leerling

Uit diverse onderzoeken blijkt dat feedback een belangrijke bijdrage levert aan het leren van studenten (Thorndike, 1931; Hattie & Timperly, 2007; Shute, 2007). Daarmee is te stellen dat feedback een belangrijk instrument is binnen het onderwijs. Formatieve feedback werd in in 1989 door Sadler al gedefinieerd als feedback die de lerende ontvangt tijdens het leerproces om zo het leren te verbeteren. Ons traditionele rapportage-model geeft echter enkel (beperkte) summatieve feedback. De feedback ontvangt de leerling of ouder na afloop van een taak of periode waaraan een beoordeling is gekoppeld, met als gevolg dat we altijd achter het proces aanlopen.

Stel de leerling centraal in zijn ontwikkeling

Juist een individuele (digitale) procesmonitor zou de leerling centraal stellen in zijn ontwikkeling. Via 360 graden feedback (de leerling wordt beoordeeld door zijn leerkracht maar ook door zichzelf, de leerlingen waarmee hij heeft samengewerkt, maar in sommige gevallen ook zijn ouders) is het ook mogelijk om op vaardigheden als samenwerken, reflecteren, plannen, accuratesse, moed of communiceren zijn/haar eigen proces te volgen. Het gevolg:

  • leerlingen maken bewuster keuzes
  • betekenisvoller onderwijs
  • het leren wordt zichtbaar
  • leerling bepaalt individuele doelen
  • krachtige zelfevaluatie
  • een op groei gerichte mindset

Deze nieuwe manier van evalueren geeft houvast om het kindprofiel efficiënter, transparanter en digitaal in kaart te brengen.

Vanuit een concreet verzoek uit twee stichtingen zijn wij inmiddels gestart met dit collectieve project, het Leerling 360. Wij zoeken echter scholen en stichtingen die (willen) werken volgens bovenstaande visie. Participatie biedt tevens mogelijkheden om vanuit de praktijk sturing te geven aan het ontwikkeltraject.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.